HƯỚNG DẪN NẠP BÁNH DOUNUT AUTO CHESS MOBILE

  1. Cách lấy ID Autochess

2.Nhập thông tin nạp thẻ

Lưu ý: Thưởng nạp lần đầu chỉ áp dụng cho thẻ cào đầu tiên nạp tại NAPTHE24H.COM

Bảng giá nạp thẻ autochess

GIÁ Donut  Thưởng nạp lần đầu
50.000 VND
Donut × 100
+ 498 Donut
100.000 VND
Donut × 200
+ 1427 Donut
200.000 VND
Donut × 400
+ 2750 Donut
500.000 VND
Donut × 1,000
+ 5560 Donut