NẠP KIM CƯƠNG LORD MOBILE 2020

Bảng giá nạp thẻ:

GIÁ Diamonds QUÀ NẠP LẦN ĐẦU
50.000 VND
226 Diamonds
 
100.000 VND
542 Diamonds
+ 1716 Diamonds
200.000 VND
903 Diamonds
+ 3613 Diamonds
500.000 VND
2258 Diamonds
+ 9032 Diamonds

Nhập thông tin nạp thẻ